3rd Symposium FOOD MICROBIOLOGY EDUCATION IN PRACTICE

Dr inż. Iwona Gientka z Zakładu Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, jako krajowy koordynator Food Microbiology Teachers Global Network, reprezentowała Wydział Nauk o Żywności SGGW oraz środowisko polskich nauczycieli akademickich specjalizujących się w mikrobiologii żywności podczas: 3rd Symposium FOOD MICROBIOLOGY EDUCATION IN PRACTICE.

Sympozjum odbyło w dniu 3.09.2018r. w Berlinie (Freie Universität) i stanowiło część programu 26th International ICFMH Conference – FoodMicro2018. Organizatorami Sympozjum byli WPAEM (Working Party on Advanced Education in Food Microbiology oraz ICFMH (International Committee on Food Microbiology and Hygiene).

Spotkanie rozpoczął Prof. Dr. Peter Raspor, Dr.h.c.mult., Uni. dipl. eng (WPAEFM Chair, University of Primorska, Słowenia), który przywitał zebranych, a następnie zaprezentował stan zaawansowania prac nad Food Microbiology Teachers Global Network. Następnie wybrani delegaci wygłaszali referaty uporządkowane w czterech sesjach: (1) State of the art in food microbiology education; (2) System concepts in food microbiology education; (3) Good food microbiology education practices and their realization; (4) Food microbiology and future. Oprócz dr inż. Iwony Gientki prelegentami byli Prof. George-John Nychas (Agricultural University of Athens, Grecja), Prof. Lubomir Valik (Slovak University of Technology, Słowacja), Prof. Dragoslava Radin (University of Belgrade, Serbia), Prof. Dilek Heperkan (Istanbul Aydın University, Turcja), dr Shigenobu Koseki (Hokkaido University, Japonia), dr Alonzo A. Gabriel (University of the Philippines Diliman, Filipiny), dr Prue Bramwell (Royal Melbourne Institute of Technology, Australia), dr Uelinton M. Pinto (University of Sao Paulo, Brazylia), dr Keshab Chandra Mondal (Vidyasagar University, Indie), dr Adewale Olusegun Obadina (University of Agriculture, Nigeria), dr Fouad Elshaghabee (Cairo University, Egipt), dr Mady Cisse (University Dakar, Senegal) oraz dr Lidia Stojanowa (Lomonosov Moscow State University, Rosja). Poszczególne sesje wspierali: Prof. Luca Cocolin (Turin University, Włochy), Prof. Weihuan Fang (Zhejiang University, Chiny), Prof. Sonia Smole Možina (University of Ljubljana, Słowenia), Prof. Pieter Gouws (Stellenbosch University, RPA) oraz Prof. Marcel Zwietering (Wageningen University, Holandia).

Warto podkreślić, że program Sympozjum był niezwykle interesujący, a prezentowana tematyka urozmaicona. Wszystkim prezentacjom towarzyszyły liczne pytania od uczestników, żywo dyskutowano o wyzwaniach, rozwiązywaniu problemów ale także sukcesach w nauczaniu mikrobiologii żywności. Uczestnicy zgodnie uznali, że należy zintensyfikować prace nad projektem Food Microbiology Teachers Global Network którego idea powinna być rozpowszechniona o kolejne kraje.

Sympozjum stanowiło forum wymiany doświadczeń entuzjastów mikrobiologii żywności i jej nauczania oraz stało się okazją do zaprezentowania aktywności edukacyjnej ośrodków akademickich w tym Wydziału Nauk o Żywności SGGW.

*Fotografia – materiały prasowe organizatora 26th International ICFMH Conference FoodMicro2018