Aktualnie otwarte studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywności

Aktualnie są otwarte na Wydziale Nauk o Żywności następujące studia doktoranckie:

  • “Technologia żywności, biotechnologia żywności, chemia żywności, inżynieria żywności i ocena jakości żywności” – czas trwania studiów od 01.10.2010 r. do 30.09.2014 r. oraz od 01.10.2011 r. do 30.09.2015 r.
    kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz; telefon: (22) 59 37 650; e-mail: malgorzata_gniewosz@sggw.pl
  • “Technologia żywności i żywienia” –  czas trwania od 01.10.2012 r. do 30.09.2016 r.
    kierownik: dr hab. Ewa Domian, prof.; telefon (22) 59 37 578; e-mail: ewa_domian@sggw.pl