Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności

czwartek 23.08.2018

Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 29-2017/18 z dnia 22.06.2018 r.


Organizacja roku akademickiego 2017/18

wtorek 13.02.2018

Załącznik do Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 36 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/18 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/18  


Organizacja roku akademickiego 2014/2015

piątek 5.09.2014

Zarządzenie Nr 36 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015. Załączniki nr 1 i 2


Uwaga I rok BŻ i TŻ – przedmioty humanistyczne

czwartek 3.10.2013

Podział na grupy na przedmioty humanistyczne jest wywieszony w gablotach przy Dziekanatach: Ćwiczenia z: Socjologii:  grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 2070 bud. 32 Historii Filozofii: grupa 1A sala 2007 bud. 32, grupa 2A sala 1/19 bud. 37 Najnowszej Historii Polski: grupa 1A sala 3/19 bud. 37, grupa 2A sala 1005 bud. 32, grupa 3A sala ...


Organizacja roku akademickiego 2012/2013

wtorek 18.09.2012

Organizacja roku akademickiego 2012/2013  dla studentów SGGW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  20 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013 § 1 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 odbędzie się w dniu 28 września 2012 roku o godz. 11.00 w Auli Kryształowej SGGW. § 2 1. ...


Organizacja roku akademickiego 2010/2011

poniedziałek 27.09.2010

Na studiach stacjonarnych obowiązują: 1. Zajęcia dydaktyczne: w semestrze zimowym – od dnia 01 października 2010 r. do dnia 28 stycznia 2011 r. w semestrze letnim – od dnia 21 lutego do 17 czerwca 2011 r. 2. Sesje egzaminacyjne: zimowa: od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r. letnia: od 20 czerwca do 01 lipca 2011 r. jesienna: od 5 do 16 ...


Organizacja letniej sesji egzaminacyjnej w roku akad. 2009/2010, studia stacjonarne i niestacjonarne

wtorek 8.06.2010

Studia stacjonarne Sesja poprawkowa po semestrze letnim w roku akad. 2009/2010 odbywać się będzie w dniach 27.09. – 08.10.2010 r. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego terminu poprawkowego proszę o złożenie przez Starostę roku podania do Dziekana z podaniem miejsca i ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -