Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Pliki do pobrania – wzory podań

piątek 23.09.2016

Karta obiegowa Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Podanie o powtarzanie semestru Podanie o przesunięcie terminu składania pracy dyplomowej Podanie o realizację przedmiotów awansem Podanie o rejestrację warunkową Podanie o skreślenie z listy studentów Podanie o urlop dziekański Podanie o urlop okolicznościowy Podanie o urlop zdrowotny Podanie o wznowienie studiów Podanie o przesunięcie terminu składania pracy dyplomowej Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej Podanie o ...


Zarządzenie nr 13 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r.

piątek 8.03.2013

Zarządzenie nr 13 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie realizacji badania pn. "Monitorowanie Losów Zawodowych Absolwentów" oraz na przesłanie materiałów informacyjnych SGGW drogą elektroniczną.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -