Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WNoŻ od 01.10.2018

środa 3.10.2018

Zarządzenie  Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia      01 czerwca 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Załącznik nr 1 - Wytyczne Załącznik 1 i 2 do wytycznych Załącznik 2 - wersja.doc   Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WNoŻ od 01.10.2018


Plany zajęć – semestr zimowy 2018/19

poniedziałek 3.09.2018

Technologia żywności i żywienie człowieka Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie I rok****, II rok*, III rok **, IV rok*** *aktualizacja 05.10.2018 **aktualizacja 04.10.2018 ***aktualizacja 18.09.2018 **** aktualizacja 18.10.2018 Harmonogramy zajęć  Ogólna technologia żywności - ćw. * *aktualizacja 13.09.2018 Technologia mięsa - ćw. (aktualizacja 09.10.2018) Regulamin ćwiczeń  z Ogólnej technologii żywności II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria**,  I rok Technologia* *aktualizacja 17.09.2018 ** aktualizacja 25.09.2018 Harmonogramy zajęć Studia niestacjonarne ...


Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności

czwartek 23.08.2018

Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 29-2017/18 z dnia 22.06.2018 r.


Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych 2017/18

poniedziałek 20.08.2018

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Żywności (§ 12 Regulaminu). Tryb postępowania przy zaliczaniu praktyk określa Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności (punkty 10-13). Dokumenty będące podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej oraz sprawozdania z praktyk przyjmowane będą przez ...


Płatne staże studenckie w zakładach produkcyjnych

poniedziałek 14.05.2018

Grupa Lactalis poszukuje chętnych studentów na praktyki do swojej siedziby w Warszawie, do działu Logistyki i Obsługi Klienta oraz do zakładów - Polser w Siemiatyczach i  Winnica koło Pułtuska, do działów: produkcja, jakość, laboratorium. Więcej informacji można znaleźć tutaj.


Nabór uzupełniający na studia Erasmus+ semestr letni roku akad. 2018/2019

środa 4.04.2018

  Kto może się zgłaszać Zgłaszać się mogą wszyscy studenci, również ci, którzy w danym momencie mają zaległości lub są np. na urlopie dziekańskim lub jeszcze nie są studentami SGGW (zmiana cyklu lub zmiana uczelni). Dopiero podczas semestru wyjazdowego student musi mieć wszystko uregulowane i być pełnoprawnym studentem, nie może wtedy być na żadnym urlopie. Nie ...


Organizacja roku akademickiego 2017/18

wtorek 13.02.2018

Załącznik do Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 36 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/18 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36 w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/18  


Plany zajęć – semestr letni 2017/18

środa 7.02.2018

Technologia żywności i żywienie człowieka Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie I rok*, II rok**, III rok *aktualizacja 19.02.2018                 **aktualizacja 19.02.2018 I rok - plan od 08.03.2018II rok*** - plan od 08.03.2018***aktualizacja 12.03.2018 Harmonogramy zajęć  Analiza żywności  - II r. (aktualizacja 07.03.2018) II stopnia – magisterskie I rok **(1-8 tydzień semestru), **aktualizacja 19.02.2018 9-15 tydzień: Technologia żywności Biotechnologia, Mikrobiologia i Ocena Żywności*** Inżynieria Żywności*** ***aktualizacja 09.05.2018 II rok* *aktualizacja ...


wtorek 14.11.2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 10 listopada 2017 r. w tragicznych okolicznościach zginęły dwie Studentki naszego Wydziału Pani Klaudia Jaszczuk i Pani Ewelina Szakoła Cześć Ich Pamięci Społeczność akademicka Wydziału Nauk o Żywności


Dziekanaty nieczynne w dniu 10.11.2017

środa 8.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.11.2017 (piątek) wszystkie Dziekanaty naszego Wydziału są nieczynne!


Następna strona »

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -