Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Koło Naukowe Technologów Żywności

poniedziałek 3.09.2012
kolo naukowe

        Jak zostać członkiem KNTŻ? Wystarczy wysłać e-maila na adres kntz@sggw.pl o następującym temacie: "Chcę należeć do KNTŻ". W treści podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Zarząd Koła Naukowego Technologów Żywności: Prezes: Michał Wójcicki    michalwojcicki1@wp.pl Zastępca: Karolina Stępniewska    stepniewska.karolina@gmail.com Skarbnik: Ewelina Działa   ewelinadziala@wp.pl Sekretarz: Michał Wolski    wolskimichal@interia.eu Członek Zarządu: Patrycja Cichońska   patrycjacichonska@wp.pl Opiekun koła: Dr inż. Lech Adamczak    lech_adamczak@sggw.pl     Więcej na ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -