Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

System jakości kształcenia

poniedziałek 30.10.2017

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności: 1. Prezentacja Wydziału Nauk o Żywności 2. Strategia Wydziału Nauk o Żywności 3. Polityka Jakości Kształcenia 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia  Jakości Kształcenia 5. Procedura Zapewnia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 6. Kalendarz Jakości na Wydziale Nauk o Żywności Instrukcja 1: Studencka Praktyka Zawodowa - Regulamin Załącznik 1: Umowa o prowadzeniu ...


Prezentacje

poniedziałek 17.06.2013

Ocena jakości dydaktyki w w roku akademickim 2012/2013 Ankieta "satysfakcji" absolwenta - luty 2014 Ocena jakości dydaktyki w w roku akademickim 2011/2012 - kwiecień 2013 Ankieta studentów I semestru (I stopień studiów) - marzec 2013 Ankieta "satysfakcji" absolwenta - marzec 2013 Ankieta pilotażowa absolwentów z roczników 2005-2007 - marzec 2013


poniedziałek 6.05.2013

Prezentacja: Ankieta pilotażowa Monitorowania Losów Absolwentów SGGW Prezentacja: Ankieta "satysfakcji" absolwenta wypełniana przed obroną pracy inż. i mgr Prezentacja: Ankieta studentów I semestru


poniedziałek 15.04.2013

Prezentacja: Ocena jakości dydaktyki w w roku akademickim 2011/2012


Ankieta – Biblioteka

wtorek 26.03.2013

Ankieta oceniająca dostępność i jakość merytoryczną zasobów znajdujących się w Bibliotece Głównej, Bibliotece Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz bibliotekach katedralnych lub zakładowych Wydziału Nauk o Żywności w Warszawie.


Harmonogram działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia

poniedziałek 25.03.2013

Harmonogram działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia


niedziela 21.10.2012

kontakt: wnoz_jakosc@sggw.pl


Ankieta studencka – prezentacja wyników

piątek 17.06.2011

Ankieta studencka - prezentacja wyników


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -