Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Koło Naukowe Zielona Chemia

sobota 15.06.2013

Koło Naukowe Zielona Chemia jest kołem międzywydziałowym i zrzesza najbardziej aktywnych studentów różnych kierunków SGGW  (m.in. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwa, Ogrodnictwa, Ochrony Środowiska), zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Siedziba Koła mieści się w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności. Głównymi ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -