Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

System jakości kształcenia

poniedziałek 30.10.2017

Dokumenty Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywności: 1. Prezentacja Wydziału Nauk o Żywności 2. Strategia Wydziału Nauk o Żywności 3. Polityka Jakości Kształcenia 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia  Jakości Kształcenia 5. Procedura Zapewnia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 6. Kalendarz Jakości na Wydziale Nauk o Żywności Instrukcja 1: Studencka Praktyka Zawodowa - Regulamin Załącznik 1: Umowa o prowadzeniu ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -