Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WNoŻ od 01.10.2018

środa 3.10.2018

Zarządzenie  Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia      01 czerwca 2016 r.  w sprawie wprowadzenia „Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Załącznik nr 1 - Wytyczne Załącznik 1 i 2 do wytycznych Załącznik 2 - wersja.doc   Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na WNoŻ od 01.10.2018


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -