Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Wymagania dotyczące prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności/2016

piątek 17.06.2016

  Praca inżynierska   Praca dyplomowa (za wyjątkiem artykułu) nie może obejmować mniej niż 30 stron, a praca o charakterze projektowym – 20 stron. W pracy należy zamieścić co najmniej 30 pozycji bibliograficznych o charakterze merytorycznym (naukowych, popularnonaukowych lub branżowych), w tym przynajmniej 5 obcojęzycznych.   Wymagany układ pracy dyplomowej inżynierskiej:   Spis treści Wstęp 1. Cel i zakres pracy 2. Przegląd piśmiennictwa 3. Materiał i metodyka pracy 4. Omówienie ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -