Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Prace dyplomowe – pliki dla pracowników

środa 28.06.2017

Wniosek o uznanie za pracę dyplomową artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie recenzowanym znajdującym się w wykazie czasopism naukowych ogłoszonych aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub o uznanie za pracę dyplomową rozdziału w monografii opiniowanej przez recenzentów zewnętrznych Oświadczenie współautorów Karty oceny: Pracownia magisterska, Podstawy opracowywania wyników badań naukowych, Praca dyplomowa, Seminaria Sylabusy: st. I stopnia Technologia żywności ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -