Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć – semestr zimowy 2018/19

poniedziałek 3.09.2018

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne
I stopnia – inżynierskie I rok****, II rok*, III rok **, IV rok***

*aktualizacja 05.10.2018

**aktualizacja 04.10.2018

***aktualizacja 18.09.2018

**** aktualizacja 18.10.2018

Harmonogramy zajęć  Ogólna technologia żywności – ćw. *

*aktualizacja 13.09.2018

Technologia mięsa – ćw. (aktualizacja 09.10.2018)

Regulamin ćwiczeń  z Ogólnej technologii żywności

II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria**, 

I rok Technologia*

*aktualizacja 17.09.2018

** aktualizacja 25.09.2018

Harmonogramy zajęć
Studia niestacjonarne tryb zaoczny
I stopnia – inżynierskie I rok*,  II rokIII rok, IV rok**

*aktualizacja 25.09.2018

**aktualizacja 04.10.2018

Harmonogramy zajęć  Ćw.  – Technologia Tłuszczów i Koncentratów Spoż.

Ćw. – Podstawy technologii gastronomicznej

II stopnia – magisterskie I rok*, II rok**

*aktualizacja 02.10.2018

**aktualizacja 10.10.2018

Harmonogramy zajęć

Towaroznawstwo/Towaroznawstwo  w biogospodarce

I stopnia – inżynierskie I rok *** (Towaroznawstwo w biogospodarce)


II rok*, III rokIV rok**    (Towaroznawstwo)

*aktualizacja 18.10.2018

**aktualizacja 12.09.2018

***aktualizacja 08.10.2018

Harmonogramy zajęć  Ogólna technologia żywności – ćw.

Regulamin ćwiczeń z Ogólnej technologii żywności

Bezpieczeństwo żywności

 I stopnia – inżynierskie I rok**, II rok *, III rokIV rok***

*aktualizacja 18.10.2018

**aktualizacja 05.10.2018

***aktualizacja 25.09.2018

Harmonogramy zajęć

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -