Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wewnętrzny tryb konkursowy w SGGW dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

poniedziałek 23.07.2018

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki (do 35 roku)/uczestnika studiów doktoranckich (do 35 roku).

 Wnioski można składać w terminie od 24 lipca 2018 do 6 września (do godz. 12) do  Dziekanatu (mgr A. Jackowska).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa wraz z formularzem wniosku i załącznikami będzie dostępna w dziekanacie (mgr A. Jackowska), jak również zostanie przesłana do wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Żywności drogą elektroniczną.

7 września 2018 r. na stronie internetowej Wydziału, zostanie ogłoszona lista złożonych wniosków.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -