Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


BIOSTRATEG „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”

piątek 15.12.2017

W Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji  realizowany jest projekt BIOSTRATEG „Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”  w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.

Okres realizacji  projektu: 02.07.2018-01.07.2021 r. Wartość projektu: 8 531 062 pln.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się tutaj.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -