Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nabór studentów na studia wymienne Erasmus+ na rok akad. 2019/2020

czwartek 22.11.2018

Nabór studentów na studia wymienne Erasmus+
na rok akad. 2019/2020
na Wydziale Nauk o Żywności

16 listopada 2018 – 6 stycznia 2019

 

Co należy zrobić aby wyjechać na studia wymienne:

  1. Zapoznać się z ofertą uczelni: kierunki TŻiŻCz i BŻ: kierunek Tow
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w nim min.:
  • powiadomić o posiadaniu certyfikatu z języka obowiązującego do wyjazdu do danego kraju lub w przypadku braku certyfikatu zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM,
  • koniecznie podać dane kontaktowe (e-mail, tel.).
  1. Przesłać wypełniony formularz oraz dostarczyć podpisany formularz do koordynatora wydziału, z którego umowy się korzysta (na WNoŻ – katarzyna_samborska@sggw.pl,
    bud. 32, pok. 050 – przyziemie), w nieprzekraczalnym terminie 6 stycznia 2019 r.
  2. Wziąć udział w egzaminie językowym, w przypadku braku odpowiedniego certyfikatu.
  3. Oczekiwać na wyniki kwalifikacji.
  4. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez BWM, w celu dopełnienia formalności postępować dalej zgodnie z uzyskanymi informacjami.

 

Egzamin z języka (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski) 26 stycznia 2019 r.

Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone wykłady – informacja o tym znajduje się przy każdej umowie. Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

 

Szczegółowe informacje (http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/programy-edukacyjne/erasmus-llp_/studia-wymienne-erasmus/etapy-naboru-na-studia-erasmus-2013-14)

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -