Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło Naukowe Zarządzania Jakością

czwartek 20.04.2017

logo_KNZJKoło Naukowe Zarządzania Jakością zrzesza najbardziej aktywnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy. Są to młodzi ludzie głównie z  Wydziału Nauk o Żywności, ale znajdzie się tu również miejsce dla osób z innych kierunków. U nas liczą się nie tylko umiejętności i wiedza, ale też głowa pełna pomysłów. W ich realizacji pomaga nam zarówno opiekun koła, ale również zgrany zespół. Nasze koło naukowe to nie tylko projekty i publikacje, ale także seminaria, konferencje i targi, gdzie pogłębiamy swoją wiedzę i znajdujemy inspiracje do dalszego działania. Wszelkie pomysły i spostrzeżenia są omawiane na spotkaniach koła (wyznaczane w terminach dogodnych dla studentów).

 

Prezes: Ewa Nadolnik – e-mail: ewanadolnik@wp.pl

Zastępca: Katarzyna Dybkowska – e-mail: dybkowska.katarzyna.kd@gmail.com

Skarbnik: Olga Cichy – e-mail: olga.cichy@10g.pl

Sekretarz: Michał Brzeszkiewicz – e-mail: m.brzeszkiewicz@gmail.com

Opiekun Koła: dr inż. Marta Ciecierska – e-mail: marta_ciecierska@sggw.pl

e-mail koła: k.zarzadzania.jakoscia@gmail.com

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -