Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Mięsa

wtorek 8.10.2013

Kierownik: Dr inż. Tomasz Florowski

Tel. (0 22) 59 37 533

Fax. (0 22) 59 37 531

e-mail: ztm@sggw.pl

Pracownicy

Dydaktyka

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przemysłu mięsnego oraz metod badania jakości przetworów.
 • Opracowywanie technologii przetworów mięsnych.
 • Ocena techniczno-technologiczna zakładów mięsnych.
 • Analizy fizyko-chemiczne mięsa dużych zwierząt, drobiu oraz przetworów mięsnych [m.in. oznaczanie zawartości: wody, białka, tłuszczu, popiołu, kolagenu, soli kuchennej, azotynów i azotanów, barwników hemowych, pomiar parametrów tekstury (maszyna wytrzymałościowa Zwick) i barwy (Minolta CM 2600d) oraz właściwości (pH, wodochłonność, wyciek swobodny, zdolność utrzymywania wody własnej, lepkość pozorna, wyciek termiczny), analiza sensoryczna].

Badania

 • Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Technologia „mięsa ciepłego”.
 • Technologia przetworów z mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Wykorzystanie przetwórcze alternatywnych surowców mięsnych.
 • Wykorzystanie przetwórcze mięsa wieprzowego obarczonego wadami jakościowymi.
 • Technologia przetworów fermentowanych.
 • Technologia niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych.
 • Technologia funkcjonalnych i wygodnych przetworów mięsnych.
 • Wpływ dodatków funkcjonalnych (m.in. transglutaminazy, karagenu, fosforanów, białek roślinnych, skrobi modyfikowanych, preparatów kolagenowych, barwników) na jakość farszów i produktów mięsnych.
 • Wpływ czynników technologicznych na efektywność peklowania i trwałość barwy przetworów mięsnych.
 • Zastosowanie wysokich ciśnień w technologii przetworów mięsnych.
 • Zastosowanie obiektywnych metod pomiaru barwy do oceny jakości mięsa.
 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Badanie preferencji konsumenckich mięsa i przetworów mięsnych.

Zakład współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi (Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW, Instytut Wysokich
Ciśnień PAN, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego) oraz zakładami przemysłu mięsnego i drobiarskiego.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -