Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Owoców i Warzyw

wtorek 8.10.2013

Kierownik: Dr inż. Iwona Ścibisz

Tel. (0 22) 59 37 523 (21)

Fax. (0 22) 59 37 544

e-mail: iwona_scibisz@sggw.pl

Pracownicy

Dydaktyka

Oferta dla praktyki

 • Konsultacje dotyczące technologii przetwarzania surowców owocowych i warzywnych oraz metod badania jakości przetworów i dodatków do żywności stosowanych w branży owocowo-warzywnej.
 • Analizy fizyko-chemiczne owoców i warzyw oraz ich przetworów.
  • oznaczenie barwy, mętności, lepkości, gęstości, aktywności wody.
  • oznaczenie pH, zawartości ekstraktu, kwasowości ogólnej, kwasowości lotnej.
  • oznaczenie zawartości suchej substancji, popiołu, alkaliczności popiołu, substancji nierozpuszczalnych w wodzie, piasku.
  • oznaczenie zdolności żelowania oraz stopnia zestryfikowania preparatów pektynowych.
  • oznaczenie, zawartości cukrów bezpośrednio redukujących oraz ogółem, chlorków, SO2, alkoholu etylowego, skrobi.
  • oznaczenie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników ogółem (antocyjany, karotenoidy, chlorofilie, betacyjaniny), polifenoli ogółem, aktywności polifenylooksydazy, zawartości witaminy C, pojemności przeciwutleniającej (DPPH, ABTS)
  • oznaczenie metodą chromatograficzną zawartości antocyjanów, karotenoidów, kwasów fenolowych, kwasu L-askorbinowego, hydroksymetylofurfuralu oraz cukrów

Badania

 • Badania właściwości przeciwutleniających surowców i przetworów owocowo-warzywnych (soki, napoje, dżemy).
 • Charakterystyka składu chemicznego i przydatność technologiczna nowych gatunków i odmian owoców i warzyw: borówki wysokiej, gruszki azjatyckiej, dyni olbrzymiej, rokitnika oraz derenia.
 • Czynniki wpływające na stabilność antocyjanów w produktach z owoców i warzyw
 • Wpływ czynników technologicznych i warunków przechowywania na jakość zagęszczonych soków
 • Wykorzystanie naturalnych ekstraktów roślinnych do wzbogacania przetworów owocowych

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -