Konkurs ofert na koncentrat soku z aronii

nr KI-238/2015 NA DOSTAWĘ KONCENTRATU SOKU Z ARONII

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Koncentrat soku z aronii

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Lp Nazwa Opis
1 Koncentrat soku z aronii 25 kg

 

 

Termin składania ofert:  24.11.2015 r. do godziny 09:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.