dr inż. Marek Roszko

Wniosek:  wniosek
Autoreferat:  autoreferat
Skład komisji: Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuSekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieRecenzent – prof. dr hab. Jerzy Jamroz – Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieRecenzent – prof. dr hab. Henryk Zieliński – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w OlsztynieRecenzent – prof. dr hab. Marta Mitek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członek komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Członek komisji – prof. dr hab. Alicja Ceglińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data wszczęcia postępowania: 26 października 2015 r.
Harmonogram:  harmonogram
Uchwała:  uchwala
Uzasadnienie: uzasadnienie