Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

wtorek 8.10.2013

Kierownik: Dr hab. Małgorzata Wroniak

Tel: (0 22) 59 37 526

Fax: (0 22) 59 37 527

e-mail:zttks@sggw.pl

Pracownicy

Dydaktyka

Oferta dla praktyki

 • Badanie tłuszczów jadalnych, koncentratów spożywczych i żywności specjalnej, opracowanie nowych receptur tłuszczów jadalnych konsultacje w tym zakresie.
 • Oznaczanie stabilności oksydatywnej tłuszczów (Rancimat)
 • Oznaczanie metodą spektrofotometryczną zawartości barwników, liczby anizydynowej
 • Oznaczanie zawartości tłuszczu (Soxhlet, Soxtec) i jakości chemicznej tłuszczu (liczba kwasowa, nadtlenowa)
 • Preparaty sojowe (oznaczanie zawartości białka, zdolność wiązania wody i tłuszczu, badanie właściwości emulgujących, pianotwórczych, żelujących)
 • Oznaczanie zawartości polifenoli i katechin w herbacie, badanie aktywności przeciwutleniającej herbaty
 • Badanie stabilności emulsji napojowych
 • Oznaczanie związków polarnych (kolumny chromatograficzne), punktu dymienia tłuszczów smażalniczych

Badania

 • Charakterystyka olejów typu virgin i rafinowanych.
 • Autooksydacja olejów i metody jej ograniczania.
 • Charakterystyka tłuszczów smażalniczych, ciastkarskich i cukierniczych.
 • Otrzymywanie i charakterystyka żywności specjalnej (wegetariańska, funkcjonalna itp.).
 • Charakterystyka i zastosowanie hydrokoloidów w produkcji żywności

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -