Konkurs ofert na dostawę komunikacyjnego systemu dźwiękowego

nr KI-101/2016 NA DOSTAWĘ KOMUNIKACYJNEGO SYSTEMU DŹWIĘKOWEGO

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Nowoursynowska 159C bud. nr 32, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

na dostawę komunikacyjnego systemu dźwiękowego.

CPV: 32320000-2

Termin składania ofert upływa 18.05.2016 roku do godz. 12:00

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.