Konkurs ofert na laserowe urządzenie wielofunkcyjne…

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację
o udzielanym zamówieniu na dostawę fabrycznie nowego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowych drukarek atramentowych, innego sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

CPV: 30232110-8, 30232130-4, 30200000-1

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.