Konkurs ofert na system wagowy do liofilizatora

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na wykonanie systemu wagowego do  liofilizatora  dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie systemu wagowego do  liofilizatora. Dokładny opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku 1 do niniejszego pisma.

CPV: 71350000-6

Termin składania ofert: 15.07.2016 r. do godz. 14:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy