Karty charakterystyk substancji chemicznych

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności:

Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zakład Biotechnologii Mleka

Zakład Oceny Jakości Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji:

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Katedra Chemii:

Chemia organiczna, chemia żywności i chemia fizyczna

Chemia nieorganiczna

Katedra Technologii Żywności:

Zakład Technologii Mięsa

Zakład Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych

Zakład Technologii Owoców i Warzyw

Zakład Technologii Zbóż