ZPPNR

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych to czasopismo wydawane od 1957 r. przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych (następnie Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych) Polskiej Akademii Nauk. Od końca 2012 r. wydawcą jest Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W czasopiśmie  publikowane są artykuły prezentujące wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych z zakresu różnych dyscyplin szeroko rozumianych nauk rolniczych.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe i problemowe, w języku polskim lub angielskim.

 

Rada Naukowa

Andrzej Lenart – przewodniczący

André Chwalibog (Dania)

Rui Costa (Portugalia)

Marco Dalla Rosa (Włochy)

Frédéric Debeaufort (Francja)

Jesus Frias (Irlandia)

Józef Horabik

Tadeusz Kudra (Kanada)

Jan Łabętowicz

Jan Niemiec

Edward Pierzgalski

 

Komitet Redakcyjny

Dorota Witrowa-Rajchert – redaktor naczelna

Mirosław Słowiński – z-ca redaktor naczelnej

Ewa Gondek – sekretarz

 

Adres Redakcji

Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa