TŻ I

Semestr 1

Ekonomia

Matematyka

Chemia ogólna i nieorganiczna

Technologia informacyjna

Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa

Przedmioty obieralne 1: Najnowsza historia Polski, Socjologia, Historia filozofii

Semestr 2

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego

Chemia organiczna

Chemia fizyczna

Fizyka

Statystyka

Propedeutyka przemysłu spożywczego

Podstawy żywienia człowieka

Rachunkowość

Semestr 3

Język obcy

Wychowanie fizyczne

Biochemia

Chemia żywności

Mikrobiologia żywności

Ogólna technologia żywności

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego

Semestr 4

Język obcy

Analiza i ocena jakość żywności

Inżynieria procesowa

Ochrona własności intelektualnych

Opakowania żywności

Gospodarka energetyczna

Toksykologia żywności

Semestr 5

Technologia zbóż

Technologia owoców i warzyw

Technologia mleka

Technologia mięsa

Technologia przemysłu fermentacyjnego

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

Przedmioty obieralne 2 – fakultety

Semestr 6

Prawo żywnościowe

Ekologia i ochrona środowiska

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Podstawy technologii gastronomicznej

Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wodę i żywność

Podstawy komunikacji społecznej

Praktyka specjalizacyjna I, II, III

Przedmioty obieralne 3 – fakultety

Semestr 7

Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Przedmioty obieralne 4 – fakultety