TŻ II

Semestr 1

Etykieta menadżerska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach

Chemia związków naturalnych z elementami enzymologii

Współczesne technologie

Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności

Współczesne trendy w biotechnologii i analityce

Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego / Przedmiot specjalizacyjny I / Odwadnianie i suszenie żywności

Przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych / Przedmiot specjalizacyjny II/ Inżynieria produktu/ Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Semestr 2

Statystyka stosowana

Prawo autorskie i ochrona patentowa

Indywidualna przedsiębiorczość

Systemy bezpieczeństwa żywności  praktyce

Technolog żywności a współczesny przemysł

Fakultety

Ocena jakości produktów i logistyka / Przedmiot specjalizacyjny III / Inżynieria układów wielofazowych

Projektowanie produktu / Przedmiot specjalizacyjny – projekt / Projektowanie produktu

Pracownia magisterska: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Język obcy

Semestr 3

Podstawy opracowania wyników badań naukowych: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Język obcy

Praca magisterska: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Fakultety