Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


tż I niestacjonarne

wtorek 16.05.2017

Semestr 1

Ekonomia

Matematyka

Chemia ogólna i nieorganiczna

Podstawy informatyki

Socjologia

Semestr 2

Chemia organiczna

Fizyka

Statystyka

Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa

Informatyka II

Semestr 3

Język obcy

Biochemia

Chemia żywności

Mikrobiologia żywności

Chemia fizyczna

Semestr 4

Język obcy

Analiza i ocena jakość żywności

Ogólna technologia żywności aspekty surowcowe / Ogólna technologia żywności aspekty procesowe

Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego

BHP i ergonomia

Semestr 5

Język obcy

Technologia zbóż

Inżynieria procesowa

Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego

Podstawy technologii gastronomicznej

Semestr 6

Podstawy żywienia człowieka / Podstawy dietetyki

Toksykologia żywności

Technologia owoców i warzyw

Technologia mięsa

Technologia przemysłu fermentacyjnego

Praktyka specjalizacyjna I, II, III

Semestr 7

Opakowania żywności

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

Technologia mleka

Gospodarka energetyczna

Ekologia i ochrona środowiska

Rachunkowość

Zarządzanie przedsiębiorstwem żywnościowym

Fakultety

Semestr 8

Seminarium dyplomowe KMBiOŻ I, II, KMBiOŻ+KTŻ, KIŻiOP

Drobnoustroje patogenne przenoszone przez wodę i żywność

Ochrona własności intelektualnych

Prawo żywnościowe

Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

Praca dyplomowa I, II

Fakultety


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -