tż II niestacjonarne

Semestr 1

Etykieta menadżerska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach

Chemia związków naturalnych z elementami enzymologii

Współczesne technologie

Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności

Współczesne trendy w biotechnologii i analityce

Prawo autorskie i ochrona patentowa

Indywidualna przedsiębiorczość

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Semestr 2

Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego / Przedmiot specjalizacyjny I / Odwadnianie i suszenie żywności

Przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych / Przedmiot specjalizacyjny II/ Inżynieria produktu

Ocena jakości produktów i logistyka / Przedmiot specjalizacyjny III / Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym / Inżynieria układów wielofazowych żywności

Projektowanie produktu / Przedmiot specjalizacyjny projekt / Projektowanie produktu

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Pracownia magisterska: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Język obcy

Semestr 3

Statystyka stosowana

Systemy bezpieczeństwa żywności  praktyce

Technolog żywności a współczesny przemysł

Fakultety

Podstawy opracowania wyników badań naukowych: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Seminarium magisterskie: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ

Język obcy

Praca magisterska: KMBiOŻ, KIŻiOP, KTŻ