Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Tytuły profesora

środa 21.03.2018

Dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

Dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. SGGW


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -