Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plan niestacjonarnych studiów I stopnia w trybie zaocznym

czwartek 25.02.2010

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w trybie zaocznym (4 – letnich) na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizowany na Wydziale Nauk o Żywności od roku akademickiego 2008/2009

Na pierwszych 4 semestrach obowiązuje ten sam plan studiów dla wszystkich specjalności

 

 

Godziny zajęć dydaktycznych

Liczba

Forma

Semestr

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

 

tyg./zjazdów

zalicz.tyg.

w sem.

aud. tyg.

labor. tyg.

w sem.

Łącznie


Z     E

ECTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Matematyka

Chemia ogólna i nieorganiczna

Podstawy informatyki

Ekonomia

3

3

2

2

24

24

16

16

3

3

3

2

24

21

16

24

48

45

32

40

8

8/7

8

8

E            8,5

E            8,5

Z                   5,0

Z                   5,0

21h/tyg.

Razem w sem. 1

10

80

6

5

85

165

8/7

2     2           27,0

2

Chemia organiczna

Fizyka

Rysunek techniczny z elementami maszyn.

Statystyka

Informatyka II

Socjologia

3

3

2

2

3

21

24

14

14

21

3

3

2

2

3

21

21

16

14

21

42

45

30

28

21

21

7

8/7

7/8

7

7

7

E           8,5

E           8,5

Z                  5,0

Z                  5,0

Z                  3,0

Z                  3,0

26h/tyg.

Razem w sem. 2

13

94

13

93

187

8/7

4     2          33,0

3

Biochemia

Chemia żywności

Chemia fizyczna

Mikrobiologia żywności

Język obcy

3

2

2

3

21

16

16

24

3

3

3

3

3

21

21

15

21

21

42

37

31

45

21

7

8/7

8/5

8/7

7

E          8,5

E          6,0

Z                 5,0

E          8,5

Z                 2,0

25h/tyg.

Razem w sem. 3

10

77

3

12

99

176

8/7/5

2     3         30,0

4

Ogólna technologia żywności

Analiza i ocena żywności

Maszynoznawstwo

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Język obcy

3

3

3

2

24

21

21

10

3

4

4

4

28

28

28

21

52

49

49

10

21

8/7

7

7

5

7

E          9,0

E          9,0

E          8,5

Z                 1,5

Z                 2,0

27h/tyg.

Razem w sem. 4

11

76

3

12

105

181

8/7/5

2     3         30,0


Plan studiów na specjalności: technologia żywności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10              ECTS

5

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Inżynieria procesowa

Technologia mleka

Technologia zbóż

Technologia tłuszczów i konc. spożywczych

Podstawy technologii gastronomicznej

Język obcy

2

4

2

2

2

2

16

28

14

14

14

14

2

3

3

2

2

2

2

16

24

10

10

10

10

21

32

52

24

24

24

24

21

8

7/8

7/5

7/5

7/5

7/5

7

E          5,0

E          9,0

E          3,5

E          3,5

Z                 3,5

Z                 3,5

Z                 2,0

26-30h/tyg.

Razem w sem. 5

14

100

5

11

101

201

8/7/5

3     4         30,0

6

Podstawy żywienia człowieka

Toksykologia żywności

Higiena produkcji żywności

Technologia mięsa

Technologia owoców i warzyw

Technologia przemysłu fermentacyjnego

Język obcy

Praktyka specjalizacyjna (po 6 semestrze, 160 h)

3

3

3

2

2

2

24

21

18

14

14

14

3

2

2

2

2

16

10

10

10

21

40

21

18

24

24

24

21

8

7

6

7/5

7/5

7/5

7

4 tyg.

Z                 5,0

Z                 2,5

Z                 2,5

E          3,5

E          3,5

E          3,5

Z                 2,0

E          6,5

26h/tyg.

Razem w sem. 6

15

105

3

8

67

172

8/7/6/5

4     3         30,0

7

Technologia specjalizacyjna

Opakowania żywności

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ekologia i ochrona środowiska

Gospodarka energetyczna

Podstawy rachunkowości

Język obcy

4

2

2

2

2

2

28

14

14

15

14

10

2

2

3

5

40

12

10

21

68

14

26

15

14

20

21

7/8

7

7/6

8

7

5

7

Z                 8,0

E          2,0

Z                 2,5

Z                 2,0

E          2,0

Z                 2,5

E          3,0

26h/tyg.

Razem w sem. 7

14

95

7

5

83

178

8/7/6/5

4     3         22,0

8

Technologia specjalizacyjna

Technologiczne projekt. zakładów przem. spoż.

Prawo żywnościowe

Marketing żywności

Seminarium inżynierskie

Dietetyka

Ochrona własności intelektualnej

4

2

2

2

3

2

28

16

14

14

18

10

5

3

3

35

21

24

63

37

14

14

24

18

10

7

8/7

7

7

8

6

5

E          9,0

E          4,0

Z                 2,0

Z                 2,0

Z                 2,5

Z                 2,0

Z                 1,5

26h/tyg.

Razem w sem. 8

15

100

11

80

180

8/7/6/5

5     2         23,0


Praca dyplomowa w semestrze 7 i 8

 

 

 


E        15,0


Ogółem

 

727

 

 

713

1440


26   23     240,0

Plan studiów na specjalności: biotechnologia żywności, mikrobiologia i ocena żywności

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10              ECTS

5

Inżynieria procesowa

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Kierunkowe technologie żywności, w tym:

Technologia mleka

Technologia zbóż1)

Technologia tłuszczów i konc. spożywczych1)

Podstawy technologii gastronomicznej1)

Systemy zapewnienia jakości

Język obcy

4

2

(8)

2

2

2

2

28

16

(56)

14

14

14

14

2

2

3

3

(6)

2

2

2

2

24

16

(30)

10

10

10

10

10

21

52

32

(86)

24

24

24

24

10

21

7/8

8

(7/5)

7/5

7/5

7/5

7/5

5

7

E           9,0

E           5,0

(Z/E)

E           3,5

E           3,5

Z                  3,5

Z                  3,5

Z                  1,5

Z                  2,0

27-30h/tyg.

Razem w sem. 5

14

100

7

9

101

201

8/7/6/5

4     4          30,0

6

Kierunkowe technologie żywności, w tym:

Technologia owoców i warzyw

Technologia przemysłu fermentacyjnego

Technologia mięsa1)

Podstawy żywienia człowieka

Toksykologia żywności

Higiena produkcji żywności

Język obcy

Praktyka specjalizacyjna (po 6 semestrze, 160 h)

(6)

2

2

2

3

3

3

(42)

14

14

14

24

21

18

3

(6)

2

2

2

2

(30)

10

10

10

16

21

(72)

24

24

24

40

21

18

21

(7/5)

7/5

7/5

7/5

8

7

6

7

4 tyg.

(E)

E           3,5

E           3,5

E           3,5

Z                  5,0

Z                  2,5

Z                  2,5

Z                  2,0

E           6,5

26h/tyg.

Razem w sem. 6

15

105

3

8

67

172

8/7/6/5

4     3          30,0

7

Technologia specjalizacyjna

Opakowania żywności

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ekologia i ochrona środowiska

Gospodarka energetyczna

Podstawy rachunkowości

Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojów

Język obcy

4

2

2

2

2

2

2

28

14

14

15

14

10

12

2

2

3

5

40

12

10

21

68

14

26

15

14

20

12

21

7/8

7

7/6

8

7

5

6

7

Z                  8,0

E           2,0

Z                  2,5

Z                  2,0

E           2,0

Z                  2,5

E           1,5

E           3,0

28h/tyg.

Razem w sem. 7

16

107

7

5

83

190

8/7/6/5

4     4          23,5

8

Technologia specjalizacyjna

Technologiczne projekt. zakładów przem. spoż.

Prawo żywnościowe

Marketing żywności

Seminarium inżynierskie

Dietetyka

Ochrona własności intelektualnej

4

2

2

2

3

2

28

16

14

14

18

10

5

3

3

35

21

24

63

37

14

14

24

18

10

7

8/7

7

7

8

6

5

E           9,0

E           4,0

Z                  2,0

Z                  2,0

Z                  2,5

Z                  2,0

Z                  1,5

26h/tyg.

Razem w sem. 8

15

100

11

80

180

8/7/6/5

5     2          23,0


Praca dyplomowa w semestrze 7 i 8

 

 

 


E         15,0


Ogółem

 

739

 

 

713

1452


27   24      241,5


Plan studiów na specjalności: inżynieria żywności i organizacja produkcji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10              ECTS

5

Inżynieria procesowa

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

Kierunkowe technologie żywności, w tym:

Technologia mleka1)

Technologia zbóż1)

Technologia tłuszczów i konc. spożywczych1)

Podstawy technologii gastronomicznej1)

Podstawy organizacji procesu produkcyjnego

Język obcy

4

2

(8)

2

2

2

2

2

28

16

(56)

14

14

14

14

10

2

2

3

3

(4)

2

2

2

2

24

16

(20)

10

10

10

10

10

21

52

32

(76)

24

24

24

24

20

21

7/8

8

(7/5)

7/5

7/5

7/5

7/5

5

7

E           9,0

E           5,0

(Z/E)

E           3,5

E           3,5

Z                  3,5

Z                  3,5

Z                  3,0

Z                  2,0

28-30h/tyg.

Razem w sem. 5

16

110

9

7

91

201

8/7/6/5

4     4          30,0

6

Kierunkowe technologie żywności, w tym:

Technologia owoców i warzyw1)

Technologia przemysłu fermentacyjnego1)

Technologia mięsa1)

Podstawy żywienia człowieka

Toksykologia żywności

Higiena produkcji żywności

Przedmioty do wyboru (Suszarnictwo)

Język obcy

Praktyka specjalizacyjna (po 6 semestrze, 160 h)

(6)

2

2

2

3

3

3

(42)

14

14

14

24

21

18

2

3

(4)

2

2

2

(20)

10

10

10

16

16

21

(38)

24

24

24

40

21

18

16

21

(7/5)

7/5

7/5

7/5

8

7

6

8

7

4 tyg.

(Z/E)

E           3,5

E           3,5

E           3,5

Z                  5,0

Z                  2,5

Z                  2,5

Z                  1,5

Z                  2,0

E           6,5

26h/tyg.

Razem w sem. 6

15

105

5

4

73

178

8/7/6/5

5     3          30,0

7

Zarządzanie procesem produkcyjnym

Właściwości fizyczne produktów spożywczych

Opakowania żywności

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ekologia i ochrona środowiska

Gospodarka energetyczna

Podstawy rachunkowości

Język obcy

2

2

2

2

2

2

2

14

14

14

14

15

14

10

2

2

3

2

3

14

20

12

10

21

28

34

14

26

15

14

20

21

7

7

7

7/6

8

7

5

7

Z                  3,5

E           4,5

E           2,0

Z                  2,5

Z                  2,0

E           2,0

Z                  2,5

E           3,0

26h/tyg.

Razem w sem. 7

14

95

7

5

77

172

8/7/6/5

4     4          22,0

8

Inżynieria procesowa II

Projektowanie produktu

Technologiczne projekt. zakładów przem. spoż.

Prawo żywnościowe

Marketing żywności

Seminarium inżynierskie

Dietetyka

Ochrona własności intelektualnej

2

2

2

2

2

3

2

14

14

16

14

14

18

10

3

3

3

3

18

18

21

24

32

32

37

14

14

24

18

10

7/6

7/6

8/7

7

7

8

6

5

E           4,5

E           4,5

E           4,0

Z                  2,0

Z                  2,0

Z                  2,5

Z                  2,0

Z                  1,5

27h/tyg.

Razem w sem. 8

15

100

12

81

181

8/7/6/5

5     3          23,0


Praca dyplomowa w semestrze 7 i 8

 

 

 


E          15,0


Ogółem

 

738

 

 

704

1442


27   25       240,0

.Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -