Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wydział

środa 7.10.2009

Na Wydziale prowadzone jest kształcenie studentów na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka”, „bezpieczeństwo żywności” (unikatowy kierunek) i „towaroznawstwo”.

Wydział ma pełne prawa akademickie, tj. posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów i nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego.

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „technologia żywności i żywienie człowieka” prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (zaoczne).

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „towaroznawstwo”  prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dzienne).

Studia pierwszego stopnia na unikatowym kierunku „bezpieczeństwo żywności” prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dzienne).

Po ukończeniu stopnia pierwszego student otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i może zakończyć swoją edukację lub podjąć studia drugiego stopnia – studia magisterskie.

W każdym roku uruchamiane są studia stacjonarne trzeciego stopnia – studia doktoranckie, a słuchacze tych studiów realizują prace doktorskie w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

W każdym roku uruchamiane są studia podyplomowe: „Jakość i bezpieczeństwo żywności” oraz „Zarządzanie i organizacja produkcji”.Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -