Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia

środa 7.10.2009

pasekdyd

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzone są w systemie studiów stacjonarnych (dzienne) i niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne).  Studia stacjonarne jak i niestacjonarne w trybie zaocznym są studiami dwustopniowymi. Po ukończeniu stopnia pierwszego student otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i może zakończyć swoją edukację lub podjąć studia drugiego stopnia – studia magisterskie. Studia niestacjonarne są płatne. Oferujemy również studia III stopnia (doktoranckie) oraz podyplomowe.

Od roku akademickiego 2012/2013 uruchomiony będzie nowy unikatowy kierunek studiów bezpieczeństwo żywności, realizowany w trybie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kończący się uzyskaniem przez absolwenta tytułu zawodowego inżyniera


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -