50-lecie Wydziału

50latLOGOnew małe

plakat 50-lecieA

29 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia naszego Wydziału.

Obchody 50-lecia połączone były z Jubileuszową XL Sesją Naukową Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk “Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu”, która odbyła się w dniach 30 czerwca-1 lipca.


Uroczystość Jubileuszu otworzyło wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk o Żywności, Prof. dr hab. Doroty Witrowej-Rajchert oraz wystąpienie Jego Magnificencji Rektora, Prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego.
Na uroczystości pojawili się emerytowani Profesorowie naszego Wydziału, Dziekani innych wydziałów SGGW, Dziekani z zaprzyjaźnionych uczelni i Dyrektorzy instytutów z całego kraju. Przekazali oni na ręce Dziekana jubileuszowe listy gratulacyjne.
ZjazdAbsolwentów

W tym jubileuszowym roku odbył się ponadto Jubileuszowy Zjazd Absolwentów