Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dydaktyka

wtorek 13.10.2009

Przedmioty ogólnowydziałowe realizowane
w
Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji:

 • RYSUNEK TECHNICZNY Z ELEMENTAMI MASZYNOZNAWSTWA
 • MASZYNOZNAWSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 • INŻYNIERIA PROCESOWA
 • EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • GOSPODARKA ENERGETYCZNA
 • WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE ŻYWNOŚCIPrzedmioty fakultatywne i specjalizacyjne:


 • KONTROLA I STEROWANIE PROCESAMI BIOTECHNOLOGICZNYMI

 • NOWOCZESNE TECHNIKI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 • PROJEKTOWANIE PRODUKTU
 • METODY REOLOGICZNE W BADANIU ŻYWNOŚCI
 • PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
 • INFORMATYKA

 • MARKETING ŻYWNOŚCI
 • NOWOCZESNE OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO ŻYWNOŚCI

 • WODA JAKO SKŁADNIK ŻYWNOŚCI
 • KONTROLA I STEROWANIE PROCESAMI BIOTECHNOLOGICZNYMI
 • PODSTAWY EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

 • PODSTAWY ORGANIZACJI PRODUKCJI
 • SUSZARNICTWO

 • WŁAŚCIWOŚCI TEKSTURALNE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -