Nauka

paseknauka

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Wydziału Nauk o Żywności:

  1. Badania podstawowe i biotechnologiczne żywności w zakresie mikrobiologii i technologii.
  2. Wpływ procesu technologicznego na właściwości fizyczne i stan wody w produktach spożywczych.
  3. Organizacja produkcji i ocena eksploatacyjna urządzeń i maszyn w przemyśle spożywczym.
  4. Wpływ wybranych czynników na jakość żywności.
  5. Badanie matryc modelowych i związków aktywnych w żywności i innych układach biologicznie czynnych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych prac badawczych znajdują się na stronach poszczególnych katedr i zakładów.


Zobacz też: Projekty badawcze
Publikacje