Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nauka

środa 7.10.2009

paseknauka

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Wydziału Nauk o Żywności:

  1. Badania podstawowe i biotechnologiczne żywności w zakresie mikrobiologii i technologii.
  2. Wpływ procesu technologicznego na właściwości fizyczne i stan wody w produktach spożywczych.
  3. Organizacja produkcji i ocena eksploatacyjna urządzeń i maszyn w przemyśle spożywczym.
  4. Wpływ wybranych czynników na jakość żywności.
  5. Badanie matryc modelowych i związków aktywnych w żywności i innych układach biologicznie czynnych.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych prac badawczych znajdują się na stronach poszczególnych katedr i zakładów.


Zobacz też: Projekty badawcze
PublikacjeCopyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -