Postępowania habilitacyjne

Lista aktualnych postępowań habilitacyjnych:
dr Grażyna Budryn
dr Małgorzata Cyran
dr Ryszard Rywotycki
dr Piotr Gulewicz
dr Małgorzata Piecyk
dr Małgorzata Kowalska
dr inż. Rafał Wołosiak
dr inż. Marek Roszko
dr Anna Misiewicz
dr Agata Górska
dr inż. Stanisław Kalisz
dr inż. Ewa Gondek
dr inż. Katarzyna Samborska
dr inż. Krystian Marszałek
dr inż. Agnieszka Nowak
dr inż. Dorota Nowak
dr inż. Anna Kamińska-Dwórznicka
dr inż. Agnieszka Ciurzyńska
dr inż. Małgorzata Nowacka
dr inż. Marcin Bryła
dr inż Marek Kieliszek
dr inż. Lech Maciej Adamczak