Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Postępowania habilitacyjne

wtorek 22.10.2013

Lista aktualnych postępowań habilitacyjnych:

dr Grażyna Budryn

dr Małgorzata Cyran

dr Ryszard Rywotycki

dr Piotr Gulewicz

dr Małgorzata Piecyk

dr Małgorzata Kowalska

dr inż. Rafał Wołosiak

dr inż. Marek Roszko

dr Anna Misiewicz

dr Agata Górska

dr inż. Stanisław Kalisz

dr inż. Ewa Gondek

dr inż. Katarzyna Samborska

dr inż. Krystian Marszałek

dr inż. Agnieszka Nowak

dr inż. Dorota Nowak

dr inż. Anna Kamińska-Dwórznicka

dr inż. Agnieszka Ciurzyńska

dr inż. Małgorzata Nowacka


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -