Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Biotechnologii Mleka – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy

 

dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW

tel. (022) 59 37 667

Zainteresowania naukowe: jakość mleka surowego, przetwórstwo mleka, wymagania techniczne w przetwórstwie mleka, produkcja serów podpuszczkowych niskotłuszczowych, zastosowanie hydrokoloidów w mleczarstwie, wykorzystanie serwatki

Dodatkowe zainteresowania: uprawa kapusty pekińskiej

e-mail: antoni_pluta@sggw.pl

 

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW

tel. (022) 59 37 666

Zainteresowania naukowe: wzbogacanie produktów mleczarskich w składniki mineralne, drobnoustroje probiotyczne, bezpieczeństwo zdrowotne produktów mleczarskich, higiena produkcji i kontrola jakości żywności, analiza i ocena jakości mleka i rynkowych przetworów mlecznych, nowoczesne metody instrumentalne w kontroli higieny produkcji i jakości żywności

e-mail: malgorzata_ziarno@sggw.pl

 

dr inż. Anna Berthold-Pluta

tel. (022) 59 37 668

e-mail: anna_berthold@sggw.pl, anna.berthold@wp.pl

 

 

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Irena Molska

Zainteresowania naukowe: jakość mikrobiologiczna mleka surowego, jakość produktów mleczarskich, higiena żywności

 

prof. dr hab. Stanisław Zmarlicki

Zainteresowania naukowe: analiza mleka i przetworów mlecznych, zastosowanie technik membranowych w technologii mleka, przetwory mleczne o obniżonej zawartości laktozy, ocena jakości rynkowych przetworów mlecznych

 

Pozostali pracownicy

mgr inż. Katarzyna Czarniak

tel. (022) 59 37 665

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -