Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Oceny Jakości Żywności – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Jolanta Kowalska

tel. (022) 59 37 679
e-mail: jolanta_kowalska@sggw.pl

dr hab. Ewa Majewska
tel. (022) 59 37 678
e-mail: ewa_majewska1@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Piecyk
tel. (022) 59 37 674
Zainteresowania naukowe: analiza żywności, modyfikacje związków polimerycznych i badanie ich właściwości
e-mail: malgorzata_piecyk@sggw.pl

dr hab. Rafał Wołosiak
tel. (022) 59 37 677
Zainteresowania naukowe: inhibicja procesów oksydacyjnych, modyfikacje i interakcje białek żywności
e-mail: rafal_wolosiak@sggw.pl

dr inż. Marta Ciecierska
tel. (022) 59 37 686
Zainteresowania naukowe: analiza instrumentalna żywności, zanieczyszczenia żywności
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
e-mail: marta_ciecierska @sggw.pl

dr inż. Dorota Derewiaka
tel. (022) 59 37 685
Zainteresowania naukowe: analiza tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, uwzględniając profil ilościowo-jakościowy (m.in. steroli i produktów ich utleniania, kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy oraz związków lotnych)
e-mail: dorota_derewiaka @sggw.pl

dr inż. Beata Drużyńska
tel. (022) 59 37 675
e-mail: beata_druzynska@sggw.pl

dr inż. Elwira Worobiej
tel. (022) 59 37 676
e-mail: elwira_worobiej@sggw.pl

 


 

Pozostali pracownicy

mgr inż. Maria Bieniek
tel. (022) 59 37 680

Doktoranci

tel. (022) 59 37 684

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018
Dr hab. Rafał Wołosiak poniedziałek 11.30-13.00
Dr hab. Jolanta Kowalska środa 9-11
Dr hab. Ewa Majewska środa 10-12
Dr hab. Małgorzata Piecyk poniedziałek 10-12
Dr inż. Marta Ciecierska wtorek 11-13
Dr inż. Dorota Derewiaka wtorek 11-13
Dr inż. Beata Drużyńska poniedziałek  10-12
Dr inż. Elwira Worobiej środa 11-13

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -