Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Mięsa – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy

 

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

tel. (48 22) 59 37 535

e-mail: miroslaw_slowinski@sggw.pl

dr hab. Aneta Cegiełka

tel. (48 22) 59 37 532

e-mail: aneta_cegielka@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: przetwórstwo mięsa drobiowego i wieprzowego substancje funkcjonalne, dietetyczne produkty mięsne

dr hab. Krzysztof Dasiewicz

tel. (48 22) 59 37 534

e-mail: krzysztof_dasiewicz@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa, nowe technologie w przetwórstwie mięsnym, substancje funkcjonalne

dr hab. Dorota Pietrzak

tel. (48 22) 59 37 537

e-mail: dorota_pietrzak@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: przetwórstwo mięsa drobiowego, żywność funkcjonalna, zastosowanie wysokich ciśnień w przemyśle mięsnym i drobiarskim

dr inż. Lech Adamczak

tel. (48 22) 59 37 537

e-mail: lech_adamczak@sggw.pl

dr inż. Marta Chmiel

tel. (48 22) 59 37 532

e-mail: marta_chmiel@sggw.pl

Zainteresowania naukowe: zastosowanie komputerowej analizy obrazu w technologii mięsa, wady mięsa,
ocena jakości mięsa

dr inż. Tomasz Florowski

tel. (48 22) 59 37 533

e-mail: tomasz_florowski@sggw.pl

dr inż. Agnieszka Tyburcy

tel. (48 22) 59 37 533

e-mail: agnieszka_tyburcy@sggw.pl

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Jan Mroczek

prof. dr hab. Andrzej Pisula

prof. dr, dr h.c. Antoni Rutkowski

 

Pozostali pracownicy

mgr inż. Jan Cegiełka

tel. (48 22) 59 37 536

e-mail: jan_cegielka@sggw.pl


Doktoranci
mgr inż.Katarzyna Wrońska
tel. (48 22) 59 37 542
e-mail: katarzyna_wronska@sggw.pl
mgr inż. Adam Zwolan
tel. (48 22) 59 37 542

e-mail: adam_zwolan@sggw.pl


Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -