Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Mięsa – Dydaktyka

środa 28.10.2009

W Zakładzie Technologii Mięsa realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Kierunkowa technologia żywności: technologia mięsa, technologia drobiu i jaj, podstawy technologii gastronomicznej
  • Technologia specjalizacyjna: produkcja i konsumpcja mięsa na świecie i w Polsce, czynniki wpływające na produkcję mięsa, technologia uboju oraz ubocznych artykułów uboju, technologia przetworów mięsnych, ocena jakości mięsa i przetworów mięsnych, maszyny i urządzenia w przemyśle mięsnym, aspekty sanitarno-higieniczne w technologii mięsa, technologia drobiu i jaj, wykorzystanie komputerów w technologii i analizie mięsa
  • Wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców.
  • Technologiczne projektowanie zakładów mięsnych.
  • System bezpieczeństwa żywności HACCP w przemyśle spożywczym

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -