Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Owoców i Warzyw – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy

Prof. dr hab. Marta Mitek
tel. (0 22) 59 37 520
e-mail: marta_mitek@sggw.pl

dr hab. Stanisław Kalisz
tel. (0 22) 59 37 522
e-mail: stanislaw_kalisz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: antocyjany, stabilizacja barwy, aktywność przeciwutleniająca, polifenole

dr inż. Andrzej Cendrowski
tel. (0 22) 59 37 524
e-mail: andrzej_cendrowski@sggw.pl

dr inż. Iwona Ścibisz
tel. (0 22) 59 37 523 (21)
e-mail: iwona_scibisz@sggw.pl

dr inż. Bartosz Kruszewski

tel. (0 22) 59 37 524
e-mail: bartosz_kruszewski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: ziarno kakaowe, substancje bioaktywne w kakao, zastosowanie nietermicznych technik do utrwalania produktów owocowych i warzywnych, analiza instrumentalna żywności, ORAC, HS/SPME

 

Doktoranci

mgr inż. Anna Grobelna

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab., dr h.c. Adolf Horubała

prof. dr hab. Andrzej Jarczyk
tel. (0 22) 59 37 523

Pozostali pracownicy

Danuta Oyrzanowska

tel. (0 22)  59 37 521

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -