Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy


prof. dr hab. Krzysztof Krygier

tel. (0 22) 59 37 525
e-mail: krzysztof_krygier@sggw.pl

dr hab. Anna Żbikowska, prof. SGGW
tel. (0 22) 59 37 526
e-mail: anna_zbikowska@sggw.pl

dr hab. Elżbieta Dłużewska
tel. (0 22) 59 37 548
e-mail: elzbieta_dluzewska@sggw.pl

dr hab. Małgorzata Wroniak
tel. (0 22) 59 37 526
e-mail: malgorzata_wroniak@sggw.pl

dr inż. Anna Florowska
tel. (0 22) 59 37 549
e-mail: anna_florowska@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak
tel. (0 22) 59 37 548
e-mail: katarzyna_marciniak_lukasiak@sggw.pl

dr inż. Magdalena Maszewska
tel. (0 22) 59 37 549
e-mail: magdalena_maszewska@sggw.pl

dr inż. Katarzyna Ratusz
tel. (0 22) 59 37 528

Pozostali pracownicy

techn. Grażyna Nowak
tel. (0 22) 59 37 527

Doktoranci

tel. (022) 59 37 529

mgr inż. Marzena Przybysz

mgr inż. Sylwia Onacik-Gur

mgr inż. Agnieszka Rękas

mgr inż. Edyta Popis

mgr inż. Agnieszka Perczyńska


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -