Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Zbóż – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele Akademiccy

prof. dr hab. Alicja Ceglińska
tel. (0 22) 59 37 540
e-mail: alicja_ceglinska@sggw.pl

dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
tel. (0 22) 59 37 541
e-mail: grazyna_cacak_pietrzak@sggw.pl

dr inż. Małgorzata Sobczyk
tel. (0 22) 59 37 539
e-mail: malgorzata_sobczyk@sggw.pl

mgr inż. Katarzyna Sujka

tel. (0 22) 59 37 542

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Tadeusz Haber

dr inż. Danuta Dojczew

Doktoranci

mgr inż.  Daria Romankiewicz

tel. (0 22) 59 37 542

Pozostali pracownicy

mgr Anna Rajkowska

tel. (o 22) 59 37 539

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -