Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Technologii Zbóż – Dydaktyka

środa 28.10.2009

W Zakładzie Technologii Zbóż realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

 • Postęp i ogólne zagrożenia w hodowli, uprawie i technologii zbóż
 • Technologia specjalizacyjna
  • biochemia zbóż
  • technologia młynarstwa i kaszarstwa
  • technologia piekarstwa i ciastkarstwa
  • technologia cukiernictwa
 • Maszyny i urządzenia w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim.
 • Aspekty sanitarno-higieniczne w technologii zbóż.

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -