Zakład Technologii Zbóż – Dydaktyka

W Zakładzie Technologii Zbóż realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

 • Postęp i ogólne zagrożenia w hodowli, uprawie i technologii zbóż
 • Technologia specjalizacyjna
  • biochemia zbóż
  • technologia młynarstwa i kaszarstwa
  • technologia piekarstwa i ciastkarstwa
  • technologia cukiernictwa
 • Maszyny i urządzenia w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim.
 • Aspekty sanitarno-higieniczne w technologii zbóż.