Zakład Chemii Ogólnej – Pracownicy

Nauczyciele akademiccy

dr inż. Witold Bekas
tel. (0 22) 59 37 629

e-mail: witold@bekas.pl
Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia tłuszczów, dydaktyka chemii

dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek

tel. (0 22) 37 617

e-mail: katarzyna_dobrosz_teperek@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia związków naturalnych, zielona chemia, dydaktyka chemii

dr Beata Just-Brochocka
tel. (0 22) 59 37 619

e-mail: beata_just_brochocka@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: elektrochemiczne metody analizy ilościowej

dr Grażyna Anna Orzeszko
tel. (0 22) 59 37 624

e-mail: grazyna_orzeszko@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia organiczna (synteza związków biologicznie czynnych), ochrona środowiska w przemyśle rolno-spożywczym

dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar
tel. (0 22) 59 37 618

e-mail: bozena_parczewska_plesnar@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia fizyczna – termodynamika równowag fazowych

dr Ewa Rostkowska-Demner
tel. (0 22) 59 37 619

e-mail: ewa_rostkowska_demner@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: efekty procesu oksydacji biologicznej win owocowych, dydaktyka chemii

dr Ewa Więckowska-Bryłka
tel. (0 22) 59 37 617

e-mail: ewa_wieckowska_brylka@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia analityczna i fizyczna, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach

Inni pracownicy

mgr inż. Janina Gaworska

st. techn. Marzenna Filipczuk

Anna Borkowska

Irena Nejmanowska