Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności – Pracownicy

środa 28.10.2009

Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk
tel. (0 22) 59 37 620
e-mail: ewa_bialecka_florjanczyk@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: synteza i właściwości substancji ciekłokrystalicznych, biotransformacje z udziałem drożdży
prof. dr hab. Andrzej Orzeszko
tel. (0 22) 59 37 622
e-mail: andrzej_orzeszko@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie czynnych, chemia ciekłych kryształów
prof. dr hab. Ewa Raczyńska
tel. (o 22) 37 623
e-mail: ewa_raczynska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: fizyczna chemia organiczna – struktura i reakcje przeniesienia protonu lub tworzenia wiązania wodorowego w związkach azotu

 

dr hab. Agata Górska
tel. (0 22) 59 37 613
e-mail: agata_gorska@sggw.pl
bud.23, pok. 099
Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie aktywnych, chemia żywności

 

dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska
tel. (0 22) 59 37 610
e-mail: eliza_gruczynska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: przeestryfikowanie tłuszczów, zastosowanie metody FTIR w analizie żywności

 

dr hab. Piotr Koczoń
tel. (0 22) 59 37 616
e-mail: piotr_koczon@sggw.pl
bud. 23, pok. 0100
Zainteresowania naukowe: spektroskopia w podczerwieni, instrumentalne metody analizy, dodatki do żywności, konserwanty

 

dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza
tel. (0 22) 59 37 606,

e-mail: ewa_ostrowska_ligeza@sggw.pl
bud. 23, pok. 0101
Zainteresowania naukowe: proszki spożywcze, kalorymetria skaningowa różnicowa, tłuszcze jadalne, mikrofale

 

dr inż. Joanna Bryś
tel. (0 22) 59 37 615
e-mail: joanna_brys@sggw.pl
bud. 23 pok. 099
Zainteresowania naukowe: chemia lipidów, metody instrumentalne w analizie żywności

 

dr inż. Agata Fabiszewska
tel. (0 22) 59 37 621
e-mail: agata_fabiszewska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: biotransformacje z udziałem drożdży, biosynteza enzymów lipolitycznych, metody statystycznego planowania doświadczeń

 

dr Beata Kamińska
tel. (0 22) 37 625
e-mail: beata_kaminska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia związków heterocyklicznych

 

dr inż. Wanda Kosińska
tel. (0 22) 59 37 624
e-mail: wnada_kosinska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia organiczna i metaloorganiczna

 

dr Dorota Kowalska
tel. (022) 59 37 612
e-mail: dorota_kowalska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia żywności, instrumentalna analiza żywności

 

dr Mariola Kozłowska
tel. (0 22) 59 37 614
e-mail: mariola_kozlowska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie aktywnych, chemia żywności

 

dr inż. Anna Kundys
tel. (0 22) 59 37 621
e-mail: anna_kundys@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: synteza polimerów biodegradowalnych, enzymatyczna biodegradacja polimerów

dr inż. Jolanta Małajowicz
tel. (0 22) 59 37 618
e-mail: jolanta_malajowicz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: biosynteza enzymów, wykorzystanie drożdży w biotransformacjach, enzymatyczna synteza związków zapachowych i surfaktantów

dr inż. Ewa Majewska
tel. (0 22) 59 37 612
e-mail: ewa_majewska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: reakcje enzymatyczne, ciecze jonowe

dr inż. Katarzyna Tarnowska

tel. (0 22) 59 37 614
e-mail: katarzyna_tarnowska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: chemia tłuszczów, przeestryfikowanie enzymatyczne, immobilizacja enzymów

dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

tel. (0 22) 59 37 606
e-mail: magdalena_wirkowska@sggw.pl
bud. 23, pok. 0101
Zainteresowania naukowe: chemia żywności, chemia lipidów

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk

prof. dr hab. Bolesław Kowalski

dr Andrzej Sadownik


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -