Współpraca

Kontynuując wieloletnią tradycję współpracy Wydziału Nauk o Żywności z przedsiębiorstwami i zakładami przemysłu spożywczego, w dniu 6.04.2013r. Rada Promocji Wydziału została przekształcona w Wydziałową Radę ds. Współpracy z Gospodarką.


Dotychczasowi członkowie Rady Promocji są członkami tej Rady, która realizuje pomysły rozszerzające bezpośrednią współpracy przemysłu spożywczego i naukowców.

Współpraca z Gospodarką

Rada Promocji Wydziału

Oferta dla przemysłu