Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Pełnomocnicy Dziekana WNoŻ

poniedziałek 14.10.2013

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Nauk o Żywności:

Pełnomocnik Dziekana ds. Biblioteki SGGW – dr hab. Elżbieta Dłużewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Absolwentów – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką – dr hab. Agata Marzec

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi – dr inż. Lidia Stasiak-Różańska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych – dr hab. Krzysztof Dasiewicz

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk – dr inż. Tomasz Florowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – dr hab. Ewa Majewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Stypendiów – dr hab. Hanna Kowalska

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej – dr inż. Magdalena Wirkowska-Wojdyła

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Ryzykiem – dr inż. Agnieszka Tyburcy

Pełnomocnik Dziekana ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się (PEU) – dr hab. Małgorzata Piecyk

Pełnomocnik Dziekana ds.Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi – dr hab. Dorota Pietrzak

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych – dr hab. Rafał Wołosiak

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -